Diverse

Diverse


For at gøre det nemt for andelshaverne at orientere sig om diverse muligheder i foreningen, er der her samlet en del praktisk information. Hvis du ligger inde med information, som du synes bør stå på denne side, så kontakt venligst webmasteren.


Indhold

Udlån af stige

Nyttehaver


Stige :

Foreningen har en stige , der kan lånes ved henvendelse

til: Sophie på Tlf. 28 55 02 37.


Nyttehaver:

Der er en række haver tilknyttet andelsforeningen. Disse kan man leje og dyrke sine grøntsager. Herunder er vedtægterne for disse nyttehaver beskrevet:


Hvis man ønsker at leje en af Andelsbyggeforeningens haver, kan man skrives på Andelsbyggeforeningens haveventeliste.

Medlemmer af Andelsbyggeforeningen har fortrinsret til leje af have.

Haven må ikke fremlejes.

Lejeren skal passe jorden selv, ellers betragtes det som fremleje.

Under sygdom kan haven passes af andre, dog højst én sæson.

Haven skal altid fremstå vedligeholdt. Det påhviler herunder lejeren at klippe hæk ved sti.

Læhegn og redskabsskur skal holdes i mørke jordfarver.

Haverne skal være aflåste.

Hvis man ønsker at opføre redskabsskur, skal bestyrelsen kontaktes.

Støjende og chikanerende adfærd i haveområdet er ikke tilladt.

Haveleje betales én gang årligt til foreningens kasserer.

Hvis reglerne for leje af have ikke overholdes, kan lejemålet inddrages.


Nyttehaveregler  - klik her


Peder Christensen fik sit lærebrev på Helsingør Skibsværft i 1896