Bestyrelsen

Valgt til bestyrelsen

Telefon

E-mail

Formand:

Peter Knudsen

Primær kontaktperson

Overdragelse af huse.   Ansøgning om udhuse, carporte/garager  døre og vinduer .

20238279
Næstformand:

Barbara Alpar

Referent, hjemmesiden,

negerlandsbyen nyt.

25378753

baral12@yahoo.dk
Kasserer:

Tine Christensen

Regnskaber,venteliste

31550316

tinebogetoft@live.dk
Bestyrelsesmedlem:

Preben Brinch

nyttehaver.

28850486

plbrinch@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem:

Dennis Knudsen

Kloak, vand og tagene (små reparationer)

Forsikringer

30307353

dkn@fh.dk
Suppleant:

Gina Samson

49260318
Suppleant:

Søren Johansen


23107105


soj39@helsingor.dk

Vurderingsmand 

Alex Rosendals tegnestue

24453750

alex.rosendal@mail.tele.dk

Peder Christensen fik plads i Byrådet første gang i 1906

Bestyrelsen